TIEDONANTO                                

Julkaisuvapaa 17.4.2004

 

Naton hinta Suomelle! 

 

                            

 

Huoli Suomen viemisestä Naton tai EU- sotilasliittoon on myös pääministeri Erkki Vanhasen, ulkoministeri Tuomiojan  ja Suomen kansan syvissä riveissä aiheellinen. Ainoastaan tavallisten kansalaisten oma aktiivisuus  voi pelastaa Suomen ajautumisen sotilasliittoutuman leireihin. Presidentti Mauno Koiviston antama jyrkän kielteinen kanta on aiheellinen ja vain sotakokemuksen syvällä rintaäänellä lausuttu. Mistä Mikkosen ja Koiviston kielteiset kannat johtuvat?

 

Sotilasliitto olisi tuhoisa Suomelle. Ensinnäkin  koko kansasta koostuvaan reserviarmeijaan perustuva Suomen maanpuolustus muuttaisi muotoaan. Syntyisi eliittiarmeijakunta, jolla ei ole koko kansan tuki takana. Tämä  aiheuttaisi kansalaisten epätasa-arvoa asepalvelukseen osallistumisesta, muodostaisi Naton privattiarmeijan ja jopa vastakkaisasettelujen syntymissyyn kansan syvissä riveissä. Suomen puolustusmenot kasvaisivat  ainakin kaksinkertaisesti. Uuteen teknologiaan turvautuminen ja siihen tähtäävä tuotanto imuroisi kehittämisen ja ylläpidon kautta varusmieskoulutukselta ja yleisen asepalveluksen voimavarat.

Pitkä Venäjän raja ja kehityksen arvaamattomuus sulkisi Suomen ulko-  ja turvallisuuspolitiikan vaihtoehdot ja pelikentän, jos Suomi liittoutuisi sotilaallisesti. Venäjän ja Nato-maiden välille mahdollisesti syntyvät jännitteet  ja sen seuraukset sitoisivat Suomen jäsenyyden sisältämiin velvoitteisiin. Niiden seuraukset olisivat Suomelle arvaamattomat. Jännitteiden syntyminen Suomen ja Venäjän välille synnyttäisi epäluuloja, varustautumista rajalla ja sen seurauksesta mahdollisuudet maittemme välien kriisiytymiselle. Venäjän johto pääministeri Mihail Kasjanovian kautta ilmaisi kantansa Suomen puolueettomuuslinjalle. Suomen hyvän kehityksen edellytys on ollut sen sotilaallinen liittoutumattomuus. Se on muodostanut Suomen kansalle turvatakuut. Miksi tämä peruspilari pitäisi nyt murentaa?

 

Kansanäänestystä Suomen Natojäsenyydestä ei tarvita, koska Suomen Nato jäsenyyttä ei ole syytä nostaa edes esille. Kenellä muulla kuin aseteollisuuden edustajilla on Natoon vain omat  intressinsä ?  Nykyisellä istuvalla eduskunnalla ei ole mandaattia asiasta päättää. Natokysymys ja EU:n yhteinen puolustus tai takuut eivät tulleet edellisissä vaaleissa esille. Suomen asema on maailmanrauhan vakauttajana erityisen tärkeä. Vain liittoutumattomana ja puolueettomana sen asema on tunnustettu. Sveitsin malli sopii paranneltuna myös Suomelle. Koko kansan armeijaan perustuva maanpuolustus takaa myös maanpuolustushengen paranemisen kansan keskuudessa. Tälle tilalle ei saa muodostua tyhjiötä jonka täyttäisi vieras voima ja samalla vaarantaisi Suomen kansan turvallisuuden. Huolehtikaamme vain itse oma puolustuksemme ja ystävälliset  ulkovaltioiden suhteet.  Puolueettomana ja liittoutumattomana Suomea ei uhkaa mikään, eikä kukaan. Säästyviä varoja voidaan ohjata kehityshankkeisiin ja Suomen nuorison tulevaisuuden rakentamiseen. Suomen maanpuolustuksen rakennamme vahvaan reserviläisyyteen ja maakuntajoukkojen rakentamiseen jokaisen Suomen miehen ja naisen armeijana!

 

Suomen armeijan ja puolustusvoimien ylimmän johdon tulee tehdä vain sen minkä kansan antama mandaatti edellyttää. Tätä mandaattia ei voi myöskään poliittiset päättäjät  ylittää. Jo nyt Suomen armeijan pitkälle viety Nato-sopivuudesta ja yhteistyöstä olisi syytä aloittaa keskustelu.  Kuka antaisi päiväkäskyn Suomen armeijalle toimia vastoin antamaansa sotilasvalan lupausta, luovuttaisi salattavan pidettäviä tietoja ja sotilaitamme vieraan vallan käsiin ja käytettäväksi?  Suomen kaikkia aktiiviupseereiden ja puolustushallinnossa toimivien  henkilöiden toimintaa koskettavat eräät kovennetut lait.  Tältäkin osin on meidän kohdattava totuuden kasvot  alkaneen talven aikana! Tervetuloa puhemiehelle “hölmöjen joukkoon” Naton hinta Suomelle alkaa näin pikkuhiljaa eräille poliittisille “tunareillekkin” valkenemaan! Urho Kaleva Kekkosta Lainaten.

 

 

Aaro Mikkonen  Metsätalousinsinööri, reservin yliluutnantti 

www.aaromikkonen.net  Paltamontie 56A 89200 Puolanka  Puh 044- 5428050.

Julkaistavaksi jokaiselle reserviläiselle ja Suomen kantahenkilökunnan joukoille!