Suomen poliittinen  johto on ottanut superraskaan riskinsä!

 

Eduskunnan tulee olla Suomen perustuslain mukaisesti korkein lakeja säätelevä elin. Lainkirjoitusten  tunteminen ja asetusten säätämisen merkitys jokapäiväiseen kansalaisten elämään on kuitenkin kansan keskuudessa perin vähäistä. Niinpä tarkoitushakuisuudessaan vallankäyttäjille perustuslain noudattamatta jättäminen ja pykälien ohittaminen ovat olleet nykyisin mahdollisia ilman kansalle  sen kummempaa  perustelematta.  “Eihän tämä metsäkansa ymmärrä“, voidaan ajatella. Niinpä Suomen integroitumisen seurauksena  oman kansallisen lainsäädännön yläpuolelle ovat soluttautuneet ja tulleet ylikansalliset EU:n direktiivit ja pykäläviidakko. Suomen kansa on yllätetty ja ohitettu kansan mielipiteitä kuulematta. Lähes 80 % Suomen kansalaisia koskevasta lainsäädännöstä määrätään eduskunnan ulkopuolelta.  Miten tämänlainen tilanne Suomessa on mahdollista ellei kansan keskuudessa olisi päässyt syntymään suurta tietymättömyyttä asioiden oikeasta  ja väärästä.

 

Kansalaisten keskittyessä etupäässä oman edun tavoitteluun ja  voitonpyyntiin katoaa kokonaisuuksien ja valtiollisen edun ymmärrys. Ihminen ja kokonaiset kansakunnat eksyvät myös kun ei  tunneta  kirjoituksia elämää suojelevia lakeja ja niitä ei noudateta.  Sanonta “Kyllä Kansa tietää“ ei taida nykyisin pitää paikkansa. Kansan tieto perustuu tiedotusvälineiden ja kouluissa jaettavaan tietoon.  Suomessa on vuosikymmen valtiollisen päätöksenteon yläpuolella toiminut ylikansalliset pääomat ja EU- päätökset. Sekä tähän myönteisesti suhtautuva opetus ja lobbaus.  On tultu uudelle vuosituhannelle kansakuntien kehityksessä.  Kaikkien toivomaa olisi  valtioiden välisen yhteistyön ja rahallisen rinnakkaiselon sujumisesta myös Euroopassa ja maailmassa. Päättäjät ottaneet  -90 luvulta alkaneen suuren riskin ajaessaan alas kansallista päätöksentekoa ja vähentäessään kansakuntansa kansalaisten omaa päätösvaltaa. Suomi on jo nyt maksanut 

kalliin hinnan jäsenyydestään Euroopan yhteisössä työttömyytenä, ja vienti- ja valuuttakurssien tappioina!

 

Samalla edellisen vuosikymmenen päättäjät ovat osoittaneet kykenemättömyytensä hoitaa kansalta saamaansa mandaattia, valtakirjaa kansalle kuuluvien asioiden hoitamisessa. Kansallisen itsenäisyyden tunnusmerkistön kadotessa ja erityisesti se että se  koskettaa ja näkyy kansalaisia työttömyyden ja toimeentuloerojen kasvamisessa.  Elämän lainalaisuuksiin kuuluu myös  se, että  myös demokratialla on oma tuomarinsa, kuten kuningasten vallan päivin. Silloin kun yhteiskunnan ja valtion elämää suojelevat ja rakentava moraali romahtaa,   - se suistuu vitasuksiin, sotiin ja jopa kokonaisia kansakuntia tuhoutuu. Hyvät lait laaditaan elämän suojelemiseksi ja yhteiskunnallisen elämän turvaamiseksi. Hyvä laki lähtee raamatun kymmenestä käskystä, puhtaasta omasta tunnosta, yhteiskuntaa rakentavaista voimista, onnen ja hyvien tekojen tavoittamiseksi ja että valtio ja sen muodostama yhteisö, kansalaiset voivat elää turvallisesti kenenkään pelkäämättä. Ihmisoikeuteen kuuluu valtiolliset olot järjestää niin, että kansalaiset  saavat hankkia toimeentulonsa rehellisesti työllään ja kunniallisesti.

 

Euroopan integraatiossa kehitys jatkuu vallan keskittymisenä ja kansakuntien sitominen lainsäädännöllä ja talouspolitiikalla yhteen. Samalla kasvaa vaara vapauden menettämisestä, taloudellisille väärinkäytöksille, eripuralle tukipolitiikassa  ja vähentää kansakunnan omatoimisuutta ja ponnistelua rakentaa kulttuureihin ja olosuhteisiinsa sopivaa yhteiskuntaa. Ihmiskunta ei ole valitettavasti vielä kasvanut henkisesti jakamaan ja antamaan omastaan toiselle heikompiosaiselle. Hyvästä elintasosta luopuminen ja sen pudottaminen Euroopan integraation laajetessa entisiin Itä-Euroopan maihin  on suuri riski. Epäonnituessaan se synnyttää pelkoa syventyvää  militarisointia, ihmisten priorisointi ja kehitys siivittää tietä terroristeille ja ääriainesten nousemiselle. Uhkaavalta näyttää Suomen luisuminen taas Euroopassa nousevien pilvien ja myrskyjen mukaan. Syvenevä integraatio saattaa epäonnistuessaan romuttaa ja estää kansakunnan omat ponnistelut hyvinvoinnin ja rauhan yläpitämisestä. Suomen poliittinen johto on ottanut “superraskaan riskin itsellensä”!

 

- Joku on sanonut, että valtioiden rajat ovat kuin solunseinä. Jos yksi solu tuhoutuu, soluseinämä estää sen rinnalla olevan toisen solun tuhoutumisen. Kun kansakunnat kasataan saman kategorian ja yhteisen käskyvallan alle, suojaava soluseinä tuhoutuu.  Vaarana on samojen vitsausten leviäminen  useampien kansakuntien keskuuteen.

 

 

Suomen kansan tie on ollut myös tuskien tie. Käydyt sodat, työn raadanta toimeentulon ja kotien rakentami-seksi on vaatinut suuria ponnisteluja, mutta myös jalostanut kansaamme henkisesti. Kuten edesmennyt jääkärikenraali Ehrnrooth  on todennut. “Suomi on hyvä maa, sitä kannattaa puolustaa” Nyt kun Suomen kansainvälinen asema on arvostettua ja tunnustettu. YK:n kautta tehtävissä  rauhanturvaamis-tehtävissä ja kehitysyhteistyössä Suomi on ollut hyvin esimerkillisenä rakentajana.  Määrätietoinen  puolueettomuuden   ja sotilaallisen liittoutumattomuuden linja kannattaa pitää  Suomen ja se on varmistettava poliittisessa kentässä!

 

Nykyisissä oloissakin Suomen tulee ensisijaisesti huolehti oman “pihansa” turvallisuudesta ja rakentamisesta omille kansalaisilleen. Tämä on myös perusedellytys toisten kansakuntien ja Euroopan alueen kansojen hyvinvoinnin rakentamiseksi. Suomella onkin erityisasema kansakuntien joukossa Tästä asemasta linjasta ei ole syytä luopua, eikä annetusta tehtävästä vara tinkiminen.   Kuten edesmennyt jääkärikenraali Ehrnrooth  on todennut. “Suomi on hyvä maa, sitä kannattaa puolustaa” Mikkosen sanoin: “Suomen kansa on hyvä kansa, sitä kannattaa kaikissa oloissa, myös vaaleissa mukana olemalla ja äänestämällä puolustaa. Nyt on kysymys Suomen kansasta!”

 

 

Aaro Mikkonen  metsätalousinsinööri

 

Paltamontie 56A 89200 Puolanka

Puh 044- 5428050

 

Pyydän julkaisemista - Kiitos!

 

5.6.2004