TIEDONANTO                                                                            

Julkaisuvapaa 17.5.2004

 

Susille  yhteinen reservaattialue itärajan molemmin puolin!

 

 

Tappaako vai eikö tappaa sudet? Aiheesta on kiistelty kovinkin monisanaisesti ja sivistymättömälläkin kielellä. Hyvää ratkaisua ei ole löydetty. Susi aiheuttaa ongelmia karjankasvattajille, koirille ja pelkoa syrjäseudun ihmisissä. Susi ja emoperhe kuten muutkin petoeläimet tarvitsevat oman reviirinsä, joka voi olla useita kymmeniä neliökilometrejä populaation,  geeniperimän sekä puhtauden ylläpitämiseksi  ja turvatakseen ruuan saantinsa. Kun susikanta käy liian runsaaksi alueen saalistettavien eläinten määrään nähden, susi tulee pyydystämään kotieläimiä ja metsästyskoiria.  Susillakin on oma tehtävänsä ja  tarkoitus on jalostaa muita riistalajeja ja pitää yllä valmiuksia sekä poistaa heikkoja ja sairaita yksilöitä. Susilla on tärkeä tehtävä luonnon monimuotoisuudessa ja  rikastuttajana luomakunnassa! Sudet  ja petoeläimet lisääntyvät hyvinkin nopeasti, jos niiden lukumäärää ei rajoiteta. Ihmisasutusten lähelle sudet eivät sovi. Yhtälö rinnakkaisasumiselle on täysin mahdoton.

 

Paras ratkaisu kiisteltyyn susiongelmaan Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa on perustaa  susireservaatteja esimerkiksi metsähallituksen Kuhmon ja Lieksan rajamaille. Parhaina alueina pitäisin Kuhmon Saunajärven aluetta tai Lieksan Kajanderin säästömetsän ympäröiviä metsähallituksen maa-alueita. Susireservaatiksi tarvitaan useiden satojen neliökilometrien alueita, joten osa  alueesta sijaitsisi  Vienan - Karjalassa.

 

Susireservaateissa harjoitettaisiin hyvän metsänhoidon menetelmin metsänhoitoa. Mahdollisia yksityisille susista aiheutuneita vahinkoja ei tarvitsisi korvata ja  alueella ei metsästettäisi susirauhan säilyttämisen  vuoksi ollenkaan ! Susireservaatin ansiosta muut susivahinkojen korvaukset säästyisivät valtiolta ja mahdolliset väärinkäytökset poistuisivat.  Kuhmon runsasta metsäpeurakantaa voitaisiin siirtää susireservaattiin ja osan jalostumaan susille ruuaksi. Ilmeisesti alueen muut eläinkannat elpyisivät!

 

Reservaattialueen rajat ylittäneet sudet metsästettäisiin susijuhlien merkeissä ja jos susikannat reservaatissa lisääntyisivät, niitä vähennettäisiin hyvän turkin aikana sopivat yksilöt  valikoiden helikoptereista! Susireservaateista voisi  kehittyä matkailullista merkitystä ja yhteistyötä itänaapurin alan asiantuntijoihin! Suomen ja Venäjän susiasiantuntijat voisivat tehdä esityksensä reservaattien sijainnista, pinta-alasta  ja lukumäärästä. Kun Suomen uusi hallitus ja presidentti Putin nuijii  asian pöydässään; Ratkaisu tähänkin susiongelmaan oli löydettävissä rauhanomai-sesti. Kun valtioilla on yhteistä puuhaa, vähenee sotavarustautumismenot!

 

Esityksen tekee virallisesti:

Aaro Mikkonen Metsätalousinsinööri   www.aaromikkonen.net

 

Paltamontie 56A

89200 Puolanka

Puh 044 - 542 8050

 

Sodassa kaatuneitten muistopäivänä 16.5.2004

KOHTELIAS JULKAISUPYYNTÖNI TIEDOTUSVÄLINEILLE!

 

Venäjän Suurlähetystö- Presidentti Putin.

 

Tiedoksi:

Luontojärjestöt