TIEDONANTO                                                             

Julkaisuvapaa 17.5.2004

 

Vanhasen hallituksella  ei ole valtuuksia Suomen kansalta!

 

 

 

Euroopan uuden perustuslain allekirjoittaminen kumoaisi Suomen valtiomuodon ja aseman!

Lähellä  on eräs Euroopan historian suurimmista vaiheista. Eurooppa- valtio   muodostuu kiireellä. Tavallinen kansalainen ei vielä ymmärrä mitä on tapahtumassa, eduskunta on hiljaa ja tiedotusvälineet vaikenevat. Jo tulevana heinäkuun aikana Suomen hallituksen hyväksyttävänä  oleva uusi Euroopan perustuslain allekirjoittaminen ja on jatkoa vuosikymmen takaiselle  kehitykselle ja asian sinetöimistä. Tämän jälkeen on muodostunut Euroopan valtio. Sen asettama perustuslaki kattaa kaikki valtiollisen toiminnan periaatteet ja alueet. Uusi perustuslaki  sitoo tämän jälkeen kaikkia jäsenmaita ja sen  kansalaisia.  Jos Matti Vanhasen hallitus allekirjoittaa Euroopan perustuslakia koskevan sopimuksen suomen sotien jälkeiselle valtiomuodolle ei jäisi   mitään sijaa. Suomi olisi  omien asioiden päätännässä kuten  maakunta tai pieni kunta, siirtomaa suuren Euroopan reuna-alueella.

 

Sopimuksessa ei ole siis kysymys pelkästään sotilaallisista varaumista ja velvoitteiden asettamisista. On  kyseessä täydellinen  Suomen oman  perustuslain ja valtiomuodon kumoaminen. Samalla sinetöityisi Suomen kansalle kuuluvan vallan luovuttaminen Eurooppa-valtiolle. Suomen perustuslaillisen valtiomuodon mukaisesti valta kuuluu Suomessa kansalle ja  se on luovuttamaton. Kansansuussakin Suomen itsenäisyyttä on totuttu pitämään  kykynä päättää itse omista asioista. 

 

Jokainen, joka tarkkaan perehdyttyäni ehdotettuun sopimukseen Euroopan perustuslaista tulee vakuuttuneeksi siitä, että Suomen kansallinen perustuslakimme ja valtiomuoto eivät  anna oikeutta esitettyä sopimusta hyväksyä ja luovuttaa kansalle kuuluvaa valtaa pois Suomesta. Kohteliaasti täten teille kaikille ilmoitankin:   - Vanhasen hallituksella,  eikä kenenkään muunkaan maan  johdolla ole oikeutta  ja kansoilta saamaa valtakirjaa allekirjoittaa kyseistä sopimusta.

 

 

Aaro Mikkonen Metsätalousinsinööri

www.aaromikkonen.net

 

Tiedotusvälineiden kautta Suomen kansalle, Eurooppaan ja EU:n parlamentille!

 

Paltamontie 56A

89200 Puolanka

Puh 044 - 542 8050