<<Maamme    

 

Suomi on kansallisvaltiona suomalaisten koti

Suomen kansallisen edun vartija

Aaro Mikkonen

 

Etusivu / vaaliteemat

Ehdokkaan tiedot

Kirjoituksia

Kainuun kulttuuria

Tulosta esitteitä

Linkit

Yhteydenotto

 

 

Rajavartiolaitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katsaus  Isänmaa kirjasta: Suomen valtio

“Valtion lakikirja on niin kuin tyhjä mehiläispesä - emme näe siinä itse elämää, näemme vain elämän lonkeroita ja kaavoja. Emme voi yksin sen nojalla päätellä, onko elämä valtiossa tervettä vai rappeutunutta, onko valtio voimakas ja elinkykyinen vaiko rapistunut ja hautaan menevä mutta lakikirjaan kirjoitetuista järjestyksen ohjeista voidaan kuitenkin päättää, mitä kansa on ajatellut oikein ja väärän, hyödyllisen ja vahingollisen suurista ongelmista ja miten se on tahtonut elämänsä järjestää. Valtiollinen järjestys näyttää sittenkin valonheittäjän tavoin meille tosiasioita syvältä kansan hengen uumenista”

“Suomi on täysivaltainen tasavalta. Valtiovalta kuuluu Suomessa kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Valtiovalta on Suomessa kansan. Jokainen kansalainen on yhdenvertainen lain edessä. Jokainen Suomen kansalainen on lain mukaan turvattu hengen, kunnian, henkilökohtaisen vapauden ja omaisuuden puolesta. Kansalaisen työvoima on valtakunnan erityisessä suojelussa. Hallitusmuoto antaa kansalaisille uskonnonvapauden. Hänellä on oikeus julkisesti ja yksityisesti harjoittaa uskontoa. Suomen kansalaisen kotirauha on loukkaamaton. Kirje, lennätin- ja puhelinsalaisuus on hallitusmuodon turvaama.” “Voimassa olevalla hallitusmuodolla on Suomen valtio perustettu kansanvallan pohjalle. Olkoon sillä säädettyyn kansanvallan käyttöön nähden mitä mieltä tahansa - se ainakin täytyy aluksi tunnustaa, että hallitusmuoto on kertakaikkiaan raivannut periaatteessa pois kansan ulkopuolella olevan vallat vallan perusteet ( Jumalan armosta) historian oikeutuksesta.”

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle ---! Mutta samalla maamme hallitusmuoto heti selvästi määrittelee, mitä se tarkoittaa kansanvallalla. Kansanvalta nähdään toisinaan käsitettävän niin, että

se on jotakin epämääräistä joukkojen valtaa, oikeutta tehdä mitä haluaa. Toisten mielestä se on suorastaan vallattomuutta. Tälläinen käsitys johtuu tietämättömyydestä. Samalla kansanvalta ( demokratia) on täysin määrätty sisältö  ja se merkitsee tietyllä tavalla järjestettyä valtiovallan käyttöä. Kansanvalta on yhtä lakipohjaista kuin konsanaan monarkia tai harvainvalta. Niinpä kuuluukin tuo äskeinen lause hallitusmuodon 2§:ssä kokonaisuudessaan näin: “Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta”. Eduskunta on määrätty siis siksi elimeksi, jolla kansa sille kuuluvan valtiovallan käytöstä määrää. Jokainen yritys vaatia ylintä määräysvaltaa muulle kansantahdon ilmaisumuodolle on siis  perustuslainvastainen.

Tällä tavalla on kansanvalta johdonmukaisesti toteutettu. Siitä että tunnustetaan valtiovallan kuuluvan kansalle johtuu että kansan mielipiteen tulee lopulta päästä voimaan, jos se osoittautuu pysyvästi kyllin yksimieliseksi: toisin sanoen; ei saa olla olemassa mitään valtaa, joka ehdottomasti estäisi kansan laillisesti ilmaistun tahdon  tulemasta voimaan. Siitä käsityksestä, että lainsäädännön järjestäminen eduskunnan ja presidentin yhteistoimin tapahtuvaksi on kansanvallan käytön tarkoituksenmukaista järjestelyä, johtuu myös, että presidentille on annettu oikeus hajottaa eduskunta ja vedota uusilla vaaleilla kansaan.  Tämän järjestelyn periaatteena ei ole se, että tahdottaisiin asettaa kansanvallalle jokin ehdoton raja, vaan tarkoitus on päinvastoin taata kansalle todelliselle mielipiteelle mahdollisuus päästä voimaan. Presidentille myönnetty oikeus hajottaa eduskunta ja määrätä uudet vaalit toimitettavaksi on siis kansan mielipiteen tarkistuskeino, keino toteuttaa varma ja kiinteä kansanvalta. Mikä takaa, että edellä kuvattua valtiovallan käyttämisjärjestystä noudatetaan ja että ylempien oikeuksien haltijat käyttävät näitä oikeuksia lainmukaisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

 

   

 

"Valta kuuluu

Suomessa kansalle -

 käytä sitä NYT!"

Aaro Mikkonen

Metsätalousinsinööri

 

Perussuomalaiset rp.

 

 

       

     

 

     
     

 

 

     

© Aaro Mikkonen 2004