[takaisin]

84. Mitä kriisillä tarkoitetaan?

KRIISI Kreikkalainen sana

1)Käänteentekevä muutos (vaarallinen, tärkeä, äkillinen käänne).

2) Talouselämän yleinen äkillinen häiriötila, kuten lakko, jota käytetään työntekijöiden aseman huonontamista vastaan.

3) Poliittisten erimielisyyksien aiheuttama hajaannus tai ristiriita. Hallituksen ja kansan välinen. Hallituspula.

Näin kertoo tietosanakirja kriiseistä. Jokaisella vanhemman polven kansalaisella on omakohtaisia kokemuksia kriiseistä, joita koettiin heti sodan jälkeen ja ne olivat poliittisia. Myöhemmin on ollut yleislakkoja ja paikallisia lakkoja.

Nyt kun entisen työväenliikkeen ja nykyisen sosiaalidemokraattisen puolueen johtohenkilöt ovat hallituksessa ajamassa kriisinhallintajoukkojen perustamispäätöstä läpi eduskunnassa, tuntuu vähän oudolta, että näin suuri muutos on tapahtunut muutaman vuoden aikana. Pelätään luottamuspulaa hallituksen ja kansan välillä. Se onkin todellinen uhka, sillä vasta syksyllä tulevat käsittelyyn varsinaiset säästötoimenpiteet, joihin EU:n taholtakin on kiinnitetty huomiota. Olemme saamassa lainsäädännön, jota varten kriisintorjuntajoukkoja tarvitaan.

Kun samanaikaisesti puhutaan ulkopolitiikasta, on se harhaan johtamista, sillä jokaisessa maassa tulee olemaan kriisintorjuntajoukot, joiden avulla voidaan EU-parlamentin päätökset panna toimeen. Olemme menettämässä yhä enemmän mahdollisuuksiamme päättää omista asioistamme.

Me emme tarvitse kansainvälisiä kriisintorjuntajoukkoja, koska meillä on maanpuolustukseen olemassa lain mukaiset asevelvollisuus- ja reservijoukot.

YK:n alaiset rauhanturvajoukot ovat olleet jo noin 30 vuotta toiminnassa erilaisissa kriisitilanteissa. Euroopalla on ETYK, joka on perustettu rauhanomaista kriisintorjuntaa varten. Mutta koska se ei ole asetehtaille tuloa tuottava, niin sitä ei pidetä hyvänä.

Jokainen ajatteleva ihminen, joka seuraa ja on seurannut YK:n rauhanturvaamista, voi todeta, että entisen Jugoslavian tapahtumat ovat katkeraa pettymystä saamattomuudesta ja sen kautta aiheutetuista kansan kärsimyksistä. Voi sanoa, että millään ei ole enää väliä.

Kaikin keinoin on maamme pitäydyttävä vain omien asioiden hoitoon ja kansainvälisessä toiminnassamme pyrkiä estämään muiden maiden sekaantuminen toisen maan asioihin. Valitettavasti meillä on vielä tuoreessa muistissa ns. kylmän sodan aika ja sen päättymiseen johtaneet 4-5 vuoden tapahtumat Euroopassa. Syntyneitä ongelmia ei ratkota enempää YK:n, EU:n kuin NATO:nkaan toimesta vaan ainoastaan rauhanomaisen yhteiselon merkeissä, niin kuin maamme eli yli 40 vuotta, jona aikana syntyi vauras ja sosiaalisesti hyvin voiva valtio, josta on jäljellä enää rauniot.

[takaisin]